ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2023 ГОДИНА

603-23

787-23

903-23

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА

603-22

787-22

903-22

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2020 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2018 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2017 ГОДИНА

Документ 1

Документ 2

Документ 3

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2016 ГОД

Документ 1

Документ 2

Документ 3