Градинката ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“ уписот на децата го врши според Правилникот за прием на деца одобрен од Советот на Општина Центар – Скопје и согласно постапката за упис.

ПОСТАПКА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Апликацијата е достапна за симнување на следниов линк.

(Задолжително да се наведе, за кој објект се аплицираМатичен објект на ул. Козара бр. 26А, објект Н.Н.Борче на ул. 9-ти мај – зад Универзална сала, објект Бели Мугри на ул. Ацо Караманов бр. 2 – зад ОУ “Кочо Рацин” и објект Панорама на ул.Тасино чешмиче бр. 9А)

Истата се пополнува со кирилична поддршка и се доставува на следната електронска адреса: kocoracingradinka@gmail.com заедно со лични карти од двата родитела.

За приемот на детето и понатамошни насоки ќе добиете известување на вашите електронски адреси од страна на раководителите на објектите.

ПОСТАПКА ЗА УПИС НА ДЕТЕ

Потребни документи за упис на дете во градинка:

 

ПОСТАПКА ЗА ИСПИС НА ДЕТЕ
Родителите кои планираат да го отпишат своето дете од градинка се должни истото да го најават еден месец пред исписот. Во тој период потребно е да ги подмират своите обврски кон градинката. Најавувањето за испис на детето се врши со пополнување на барање кај одговорниот раководител на објект.

Сите потребни информации може да ги добиете на следниов контакт телефон: 075 411 130