4

broj_4
„Усвојување и препознавање на бројот 4“ – Математичка игра

Четири е многу важен број! Направете да е забавно со бројот 4! Играјте со бројот 4! Играјте говорна игра и прашајте го детето колку годишни времиња има, колку страни на светот има – исто така, мачето, кучето, волкот, лисицата колку нозе имаат, да го препознаеме бројот 4 на часовникот и сл.