шумски

IMG_2019
Попладневна работилница во објект Н.Н.Борче

На ден 28.03. во групата “Пчелички” во објектот Н.Н.Борче, беше реализирана попладневна работилница во рамките на проектот “Шумски животни “. Родителите заедно со своите деца моделираа шумски животни и нивни живеалишта. од глина.