хумор

smeenje_1
“Смеењето е здраво” – Насочена активност

Прочитајте му го текстот на детето и покажете му ги сликите од текстот. Разговарајте за содржината – дали го разбрал, може ли дејството во текстот да си го претстави мисловно, да ги искаже своите чувства додека го слушал текстот (смешно, изненадено, замислено…).