фармацевт

farmaceft1
Гостин родител во објект Бели Мугри

Со цел да го одбележиме денот на мајката 8ми Март во групата од 5 до 6 години гостуваше гостин родител Оливера Наковска која што раскажуваше за нејзината улога во семејството и нејзината професија – Клинички фармацевт. Децата внимателно ја слушаа што им раскажува и со интерес поставуваа прашања.