традиција

image1
Европски ден на музиката

По повод 7-ми Ноември – Европскиот ден на музиката, восп. група “Сонциња”, 5-6 г. од Матичен објект, го посети Ансамблот за народни песни и ора “Кочо Рацин”. Пречекани на традиционален начин, со леб и сол, децата се запознаа со македонската традиционална музика, народните инструменти и обичаи, како и некои од нашите ора.

kud_tanec
Посета на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија ,,Танец”

На ден 07.11.2018 г. децата од воспитната група од 5-6 години ,,Верверички’ од Матичен објект, беа во посета на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија ,,Танец”. Целта на посетата беше, децата да се запознаат со македонската традиционална музика, песни, ора, носија и со професиите – играорец, пеач и кореограф.