стоматолог

Посета на стоматолог – Н.Н.Борче

На ден 22.03.2019 год. групата „Пчелички“ од 5 – 6г. од објектот Н.Н.Борче беше во посета на стоматолошката ординација за превентивна детска заштита – Идадија. На децата им беше извршен стоматолошки преглед, а воедно и следеа две работилници на тема „Правилна орална хигиена“ и „Редовна посета на стоматолог и употреба на флоуриди во превентивни цели“.

stomatolozi2
Посета од стоматолози во Матичен објект

На ден 09.11.2018 год. во воспитната група од 5-6 години ,,Верверички” од Матичниот објект, во посета беа стоматолог и стоматолошка сестра од Здравствен дом ,,Идадија”. Целта на оваа посета беше запознавање со професијата стоматолог, како и запознавање на децата со правилната нега и хигиена на забите и усната празнина и препознавање на факторите кои можат да го загрозат нивното здравје. Преку ликовна работилница, децата своите импресии ги пренесоа на цртеж.