собирање

Еко – акција по повод Денот на Планетата Земја во објект Бели Мугри

По повод Денот на Планетата Земја – 22 ри Април, во објект Бели Мугри, беше организирана Еко-акција за собирање отпад од дворот на објектот. Во реализацијата учествуваа децата од 3-6години, кои собираа чаши, хартија, шишиња и друг ситен отпад од тревната површина.