сенки

senki1
Театар на сенки во објект Панорама

Децата од сите возрасни групи од објектот Панорама проследија театар на сенки: „Трите снешковци“ во реализација на активот на воспитувачи на ден 21.02.2019 година. Децата со интерес и внимание ја проследија претставата, интерктивно учествуваа и изразија желба и тие да ги преземат улогите.

image2
Театар на сенки во Матичен објект

На ден 01.02.2019г. Активот на воспитувачи од Матичен објект ја реализира претставата – Трите Снешковци, како театар на сенки, пред децата од воспитните групи од 2 – 6г.. Децата со воодушевување ја проследија претставата, , пред се што некои од децата за прв пат проследија ваков вид на театарска уметност.