селектирање

maslo10
Проект -“Учиме да собираме и рециклираме отпадно масло за јадење”

Во текот на месец април, во сите објекти на нашата установа во групите од 4 – 6г., беше реализирана третата работилница од проектот “Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење”.