проект

vinozito1
Креативна работилница на тема: „Сите бои на виножитото“

Работејќи на проектот: „Виножито низ детските очи“, на ден 21.03.2019 година, во Матичниот објект, во група од 4 – 6 години, се оддржа креативна работилница на тема: „Сите бои на виножитото“. До израз дојде креативноста на децата и родителите преку изработките во сите техники и различни материјали за работа.