природнонаучен

IMG_201903192
Посета на Природонаучен музеј – објект Н.Н.Борче

Во рамки на проектот “Шумски животни”, на ден 19.03.2019г. група деца “Пчелички” од објект Н.Н.Борче, на возраст од 5-6 год. беа во посета на Природонаучниот музеј на Македонија. Децата со внимание и интерес ги разгледаа поставките во музејот и ги проширија знаењата за животните, слушајќи го кустосот- биолог Зоран кој не водеше низ истиот.