пред зграда

IMG_9083
Театарска претстава во објект Бели Мугри

На ден 27.02.2019г. децата од 4 – 6г. од објектите Бели Мугри и Панорама, ја проследија претставата – Check-in – Пред зграда, во организација на Општина Центар. Тие со големо внимание и интерес ја гледаа претставата, а потоа во занимална ги искажаа своите впечатоци и истите ги претставија на цртежи.