плодови

esen2
Креативна работилница во група “Пеперутки” – Матичен објект

На ден 21.11.2019 год., во воспитната група “Пеперутки” од 2-3 години од Матичниот објект, се одржа креативна работилница. Родителите и дечињата заедно изработуваа разни ракотворби од есенски плодови и есенски листови.