отпадно

IMG_3960
Четврта работилница на тема – отпадно масло

Со децата од 4-5 годишна возраст од сите објекти се реализираше четвртата работилница за отпадно масло. Со децата разговарвме на тема: “Каде треба да се собира маслото и што се случува со животната средина, растенијата, животните и луѓето, ако отпадното масло се истура насекаде и не се собира правилно”.

treta_4
Трета работилница за отпадно масло

На ден 06.02.2020год. со децата од 4-5 годишна возраст во сите објекти ја реализиравме третата работилница за отпадно масло. Темата за која разговаравме со децата беше “Зошто не треба искористеното масло да се истура во природа”?

IMG_3815
Втора работилница од проектот: Учиме за отпадните масла за готвење

На ден 05.12.2019 во сите објекти во групите од 4-5 год. возраст се реализираше втората работилница на тема: Зошто искористеното масло за готвење не треба да се истура во мијалникот и тоалетната школка?

maslo4
Прва работилница од проектот “Учиме за отпадните масла за готвење”

На ден 07.11.2019г. во сите објекти на нашата градинка во групите од 4-5 год.возраст се реализира првата работилница од проектот на тема “Што е отпадно масло”. На работилницата со децата се разговараше – за што се користи маслото, што готвиме со маслото, а проследија и документарен филм на тема “Што е отпадно масло, како се собира и рециклира’.

maslo10
Проект -“Учиме да собираме и рециклираме отпадно масло за јадење”

Во текот на месец април, во сите објекти на нашата установа во групите од 4 – 6г., беше реализирана третата работилница од проектот “Учиме за собирање и рециклирање на отпадни масла за јадење”.