ора

image1
Европски ден на музиката

По повод 7-ми Ноември – Европскиот ден на музиката, восп. група “Сонциња”, 5-6 г. од Матичен објект, го посети Ансамблот за народни песни и ора “Кочо Рацин”. Пречекани на традиционален начин, со леб и сол, децата се запознаа со македонската традиционална музика, народните инструменти и обичаи, како и некои од нашите ора.