Мече Болница

slika_2
Мече Болница – ЕМСА

На ден 06.11.2018г. во групите од 4 – 6 г. во Матичен објект, гостуваше ,,Мече болница”- Европска медицинска студентска асоцијација со претставници – студенти од Медицински факултет. Целта на оваа посета, беше кај децата да се надмине стравот од белиот мантил и одењето на лекар, како и да се поттикнат здрави животни навики, преку практични едукативни активности.