локалитет

2019-05-29_09-55-04
ПОСЕТА НА АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ – ТУМБА МАЏАРИ

На ден 29.05 воспитната група од 5 – 6г. од објект Панорама, го посети Музејот на отворено – археолошкиот локалитет Тумба Маџари. Децата се запознаа со животот и работата од тоа време, а особен интерес предизвика божицата – Големата Мајка – заштитничка на домот и семејството.