лекуваме

jasmina6
Работилница со родители во група Пајчиња – Бели Мугри

На ден 04.04.2019 година, беше одржана работолница во група Пајчиња, во која активно учество земаа 14 родители со своите најмили.
Истата беше иницирана, согласно проектот кој го работиме на тема: Како се разболуваме, како се лекуваме?.