креативност

image3
Поладневна работилница во Матичен објект

Во рамките на проектната активност, на ден 18.02.2020г., се реализираше креативна работилница, на која што децата од 4 – 5 г. гр. Бубамари заедно со своите родители изработуваа Емотикони од различен ликовен и природен материјал.

Работилница со родители во група Ѕвездички

На ден 21.03 во група “Ѕвездички” се реализира работилница со родители на тема: “Играме со боите на виножитото”. Родителите и децата изработија повеќе креации во кои дојде до израз нивната креативност, изразена преку различни техники.