игри

Меѓународен ден на спортот, одбележан во објект Бели Мугри

По повод – “Меѓународниот ден на спортот”, на ден 27.05 во холот на објектот Бели Мугри беа организирани спортски активности со децата од 2 – 6 годишна возраст.
Децата ја покажаа својата спретност за ориентација во просторот и движењето со конкретна цел.

IMG_20190523_094354
Одбележување на Меѓународниот ден на спортот во објект Н.Н.Борче

По повод 25 мај – Меѓународниот ден на спортот во објектот Н.Н.Борче беа организирани спортски активности со децата од 5-6 год. Децата ја покажаа својата спретност во движењето на полигон, погодуваа во кош, се влечеа со јаже, пренесуваа топчиња во лажичка, а најважно од се многу се забавуваа.

DSC05855
Активности по повод Денот на Планетата Земја во објект Панорама

На ден 22.04.2019г. по повод Денот на Планетата Земја, во објект Панорама во групите од 2 – 6г. се реализираа повеќе активности – садење на семчиња и цвеќиња, пролетни игри во двор, изработка на макети со загадена и незагадена планета, цртаа на тема – загадувачи, се со цел децата да се едуцираат како да се грижат за планетата која е нивни дом и значењето на здравата и чиста околина за нивното здравје.