град Скопје

muzej_1
Прошетка низ Музејот на град Скопје

Работејќи ја темата – Убавините на мојот град, децата од Матичен објект од 5 – 6г. (Ежиња), на ден 19.11.2019 год., го посетија Музејот на град Скопје. Преку слики и поставки во музејот, се запознаа со Скопје некогаш и денес и осознаа повеќе за културното наследство на нашиот град.

Прошетка низ градот – деца од Н.Н.Борче

По повод роденденот на нашиот град Скопје – 13ти Ноември, децата од 5 – 6 годишна возраст, од објектот Н. Н.Борче беа на прошетка низ центарот на градот. Одблиску се запознаа со одредени обележја на нашиот град и го посетија Музејот на град Скопје.

muzej_1
Посета на Mузеј на град Скопје – Матичен објект

На ден 15.11.2019г. децата од група – Ѕвездички (5-6 год.), од Матичен објект, беа во посета на Музеј на град Скопје, по повод празникот на градот – 13-ти Ноември. Децата се запознаа со поставката во музејот и ги проширија своите знаења за културното наследство на градот Скопје и неговата околина.