Бели Мугри

bagrem_
Куклена претстава “Доцна есен во шумата” во објект Бели Мугри

Активот на воспитувачи од овој објект ја подготви куклената претстава, која создаде весело расположение кај присутните деца, се со цел да се поттикне детската фантазија, развивање на вниманието и мислењето, развивање и негување на детскиот говор, систематизирање и проширување на знаењата за шумските животни и нивните подготовки во есен.