Бели Мугри

IMG_6118
Меѓународен ден за намалување на ризикот од катастрофи – објект Бели Мугри

Меѓународниот ден за намалување на ризикот од катастрофи, 13ти Октомври е посветен на подобрувањето на пристапноста до системите за рано предупредување и информирање за ризиците до сите.