Бели Мугри

dav
Во светот на традиционалните игри – објект Бели Мугри

Tрадиционалните игри ја задоволуваат потребата од истражување и сознавање на светот кој ги опкружува децата, нивната желба за нешто поинакво и ново што ќе ги поврзе со светот на игрите од детството на нивните родители.

Picture1
Градот Скопје роденден слави – објект Бели Мугри

По повод роденденот на нашиот град Скопје 13 Ноември, децата од групата “Супер Ѕвездички” од 4-5 години од објектот Бели Мугри приредија приредба во холот на градинката и се претставија пред останатите другарчиња.