активност3

20220223_093805
ЕДУИНО ИГРАТОН-Активност3-Си правиме приказни со картички

Децата од група ,,Пеперутки,, на возраст од 4-5години од градинката Кочо Рацин-матичен објект, учествуваа во Едуино-игратон и го прифатија предизвикот од активбоста ,,Си правиме приказни со картички,,.