Проекти во групите од 3 – 6г. што се реализираат на ниво на објекти во воспитната 2019/20г.

„Моето куферче со емоции“ – Матичен објект

„Убавините на годишните времиња“ – Објект Н.Н.Борче

„Да видам, што сакам да бидам“ – Објект – Бели Мугри

„Патуваме со децата низ светот“– Објект Панорама

 

Дополнителни програми во нашата Установа:

Програма за изучување на англиски јазик, за децата од 4 – 6г. финансирана од Општина Центар

-Програма за изучување на германски јазик, за децата од 5 – 6г. финансирана од Општина Центар

-Програма по физичко воспитување,  за децата од 3 – 6г.