Проекти во групите од 3 – 6г. што се реализираат на ниво на објекти во воспитната 2021/22г.

„Растам и играм со играчките“ – Матичен објект

„Дрвото живот значи“ – Објект Н.Н.Борче

„Во светот на ѕвездените патеки“ – Објект – Бели Мугри

„Здравјето е најважно од се“– Објект Панорама

 

Дополнителни програми во нашата Установа:

Програма за изучување на англиски јазик, за децата од 4 – 6г. финансирана од Општина Центар

-Програма за изучување на германски јазик, за децата од 5 – 6г. финансирана од Општина Центар

-Програма по физичко воспитување,  за децата од 3 – 6г.