Активности за родители за период од 22.06 до 26.06.2020

Saska 4
Креативна игра „Во светот на волшебствата“

Детското секојдневие е исполнето со најразлични игри и забава, а со детската фантазија, несомнено владеат најубави принцези, волшебни самовили, моќни кралеви и храбри витези.

Viki 6
„Магична слика“- Ликовно-истражувачка игра

Ликовните игри кај децата секогаш внесуваат радост, возбуда и задоволство, а најзначајно од се е тоа што, се поттикнува креативноста, љубопитноста, фантазијата и иницијативноста.

Veselka 1
,,МОЈАТА ПРВА СЛОЖУВАЛКА” – Ликовна игра

Изработката на сложувалка бара концентрација, внимание, упорност и истрајност. Детето треба да биде ангажирано, но и опуштено, да чувствува задоволство, при секое движење на раката.