Активности за родители за период од 21.09 до 25.09.2020

Mira 2
“Волшебна торбичка” – игра за препознавање и именување на прибор за лична хигиена

Пред да ја започнете играта обезбедете платнена торбичка, која однадвор ќе биде со детски слики, апликации, може да биде шарена, светкава, односно привлечна за детето