Активности за родители за период од 20.04 до 24.04.2020

Математика во семејството – Усвојување на поимите “ГОРЕ – ДОЛУ”

За детето главата е горе и се што е над главата е горе, а нозете му се долу и се што е под нозете и покрај нозете е долу. Така таванот и лустерот се горе, а подот и килимот се долу. Во дворот гранките на дрвјата се горе, а коренот е долу.

eb68da874587c668b0d4ce64153d8e74
Вежби за рамнотежа – “Oдскокни, доскокни, прескокни“

Во овие денови на домашна изолација, потребно и многу важно е детето да практикува и физичка активност. За таа цел во вашиот дом може да направите едно инпровизирано полигонче на кое вашето дете секојдневно ќе игра и ќе се рекреира по следниов пример.

ruska2
„Нашата цветна градина“- Ликовна игра

Пролетта е најубавото годишно време. Во пролет целата природа се буди, дрвјата се раззеленуваат, птиците преселници се враќаат од југ, инсектите го започнуваат својот танц, ливадите и градините се преполни со разнобојни цвеќиња.

slika 3 od Saska
„Нашата планета чиста и среќна“

Оваа недела ја посветуваме на Планетата Земја, која е наш дом и дом на сите животни и растенија. За таа цел најпрво разгледајте ги приложените слики со нејзините загадувачи (можете да најдете и други на интернет или во некоја детска енциклопедија) и поттикнете го детето да каже што гледа на нив.

slika 2 od Viki
“Цветови„ – Манипулативна игра

Април е месец каде имаме најмногу бои во природата и најмногу опојни мириси кои не предизвикуваат да излеземе надвор. Доколку сте во можност излезете со детето во дворот или блиското паркче и наберете буkет миризливи цветови.