Активности за родители за период од 18.01 до 22.01.2021

Ruska 4
(4 – 6г.) Традиционална македонска носија

Народните носии во Македонија имаат многувековна традиција. Тие се дел од материјалната култура на македонскиот народ и претставуваат значајна гранка  од народното уметничко творештво.

Viki 1
(4 – 6г.) Традиционални занаети – Јас сум мајстор за …

Македонската традиција има длабоки корени. За тоа како изгледала нашата земја некогаш, дознаваме од раскажувањето на постарите лица – бабите и дедовците, од старите фотографии и слики, од книгите

gajda
(4 – 6г.) Традиционални музички инструменти

Народното музичко творештво е претставено преку фолклорот. Македонскиот народен гениј низ вековите ги пренесувал од поколение на поколение стекнатите умеења од областа на фолклорот, затоа денес македонскиот фолклор со својата разновидност важи за еден од најбогатите во светот.