Активности за родители за период од 15.06 до 19.06.2020

Marijana 3
Која форма каде припаѓа? – Истражувачка игра со различни геометриски форми

Драги родители, денешната активноств Ви ја предлагам, бидејќи со неа децата ќе се потсетат, а воедно и ќе ги продлабочат знаењата за видовите на геометриски форми.