Активности за родители за период од 14.09 до 18.09.2020

КАКО СЕ ПРЕНЕСУВААТ МИКОРООГАНИЗМИТЕ– експеримент

Пред да го работите овој експеримен, предлагам да ја реализирате откривачката игра „Детективот Дланковски“ објавена на нашата веб страна, која вашето дете ќе го воведе во светот на микроорганизмите.