Активности за родители за период од 11.05 до 15.05.2020

Vese sl. 1
Математика во семејството – Оспособување на детето за решавање едноставни проблемски ситуации

Родителите се првите и најважни учители на своите деца. Како што детето расте и созрева, покажува се поголем интерес за она што се случува во околината, настојувајки подобро да ја осознае.

Sandra 4
Изработка на хербариум од билки – Истражувачка игра

Убавото време ќе ви овозможи да ја реализирате оваа активност со вашите деца во природа. Направете прошетка со Вашето дете во најблискиот парк и при тоа соберете растенија или некои билки кои ги има во околината.

Ance 1
Разговор за сообраќајот – „Како треба да поминам правилно улица, пешачки премин, семафор…“

Активноста може да ја започнете со набљудение на слика, на која е претставена некоја крстосница или улица (од весник, сликовница..), со што ќе го поттикнете вашето дете на разговор за сообраќајот.

Saska 2
Обработка на расказ “Аптека во вреќа” и манипулативни игри

Пролетта е период кога целата природа се буди, тревата се раззеленува, цветаат цветови во различни бои и мириси, инсектите се раздвижуваат, но тука се и лековитите билки.

semafor_1
„Семафор-другар мој“ – Насочен разговор и манипулативна игра

Започнете разговор со вашето дете преку кратки прашања – „Што мислиш, кој го регулира сообраќајот на крстосницата“?, „Како ќе знаеме кога е безбедно да ја преминеме улицата“?

Bibi 8
Лековити растенија – видови – Разговор

На почеток, покажете му, објаснете му и опишете му на детето – што се растенија, какви растенија има, што се билки, како изгледат, каде растат, кои се лековити билки, кои билки ги користиме ние луѓето и за што.

Viki 3
Обработка на стихотворба “ Семафор”

Со детето поведете разговор за сообраќајот и сообраќајните правила. Поразговарајте за тоа кој се учествува во сообраќајот и кое е значењето на семафорот, пешачкиот премин и тротоарот.

Jelena 1
„Одбележување на Меѓународниот ден на семејството“ (15.05)

Колку е прекрасно чувството да се знае кои сме и што сме и што можеме да правиме! Учејќи за човечкото тело, добиваме јасна слика за себе си. Учејќи за себе градиме самодоверба. Учејќи за светот околу нас, ние се разбираме себе си!