Активности за родители за период од 09.11 до 13.11.2020

Viki 1
Одредување на положбата на предметите во однос на себе  (пред-зад)

За да се привлече вниманието и да се поттикне интересот на едно дете за математика, потребно е да се најде креативен начин на кој ќе му се претстави некој одреден поим.