Активности за родители за период од 07.12 до 11.12.2020

Ole 7
(4 – 6г.) По што се разликуваат денот и ноќта –  што правиш дење, а што ноќе…Говорно-ликовна игра

Земјата се врти околу замислената оска, Сонцето. Но, исто така, во текот од еден ден и една ноќ, таа се свртува и околу самата себе, како вртелешка.

Bube 8
(4 – 6г.) “Бајка за Месечината” – Расказ

Воведување на детето во користење на говорот како средство за изразување на своите мисли, чувства, доживувања и поддржување во правилно, разбирливо говорење со умерена јачина и темпо на глас.