Активности за родители за период од 07.09 до 11.09.2020

viki7
Сликовница – “Ленка немиенка”

Kако родители постојано ги советувате и разговарате со вашите деца за начинот на одржување на хигиената (често и правилно миење на рацете со сапун и вода, миење на лицето, редовно чешлање на косата, редовно сечење на ноктите, да кашлаат и киваат во хартиени шамивчиња, да не ги допираат лицето, очите и устата)

ana5
Моите рачиња – печатење со дланки

Во ова време-невреме само одржување на хигиената и правилното и често миење на рацете со вода и сапун, ќе ве заштитат од ширење на заразни инфекции од секаков вид. За таа цел со вашите најмили, ќе ја реализирате следната активност„ Моите рачиња – печатење со дланки“.