Активности за родители за период од 04.05 до 08.05.2020

Norka 1
“Необичниот свет на инсектите” – Разговор по енциклопедија

Со будењето на природата во пролет кај децата се пројавува љубопитност и желба за истражување на природата околу себе. Во моментите кога шетате на пролетното сонце во парк, блиска шума или двор, децата трчаат по пеперутките, бубамарите, ги забележуваат мравките, гасениците по лисјата.

LJupka 1
“Инсектите во нашиот крај” – Разговор

Знаеме дека со доаѓањето на пролетта се буди целата природа, дрвјата зазеленети и расцутени, тревата бујна, ливадите полни со разнобојни цвеќиња, но има и нешто друго…а тоа се инсектите

Marijana 1
“И инсектите се дел од природата” – печатење на пеперутки – Ликовна игра

Разговарајте со своето дете за карактеристиките на годишното време пролет, зборувајте за сонцето, расцветаните дрвја, птиците, поттикнете го да се потсети и да каже какви бои се цвеќињата во пролет, која боја му е омилена на детето исл.

Caci 2
“Боите на инсектите” – Печатење со прсте – инсекти

Почитувани! Воведете ги децата во светот на инсектите и при тоа поттикнете ги да се здобијат со знаења и искуства за видовите на инсекти, нивно препознавање, именување, воочување на бојата на инсектите.

Mira 2
Оспособување на детето за броење од 1 до 10 и назад – Математички игри

Детето од предучилишна возраст може да стекне математички претстави, доколку тие се темелат на конкретно перцепирање и активно манипулирање со дадени предмети.

јасмина
Музика – видеа “БУМБАРОВ ЛЕТ”

Музиката во детскиот живот внесува радост, опуштеност и воодушевување. Музиката им помага на децата да се развиваат, да го разберат светот кој ги опкружува, но и да ги искажат своите лични искуства.