Активности за родители за период од 02.11 до 06.11.2020

Nate 4
’’Воочување и именување на триаголна форма во непосредната околина” – Математичка игра

Во природата на децата е да бидат љубопитни. Таа љубопитност на некој начин ние возрасните треба да ја задоволуваме и да ја поттикнуваме уште од најраната возраст на децата.