Активности за родители за период од 01.06 до 05.06.2020

Saska 5
„Покриј ја линијата“- Дидактичко – моторичка игра

Денешната игра Ви ја предлагам од повеќе причини – ја зајакнува концентрацијата кај детето, го поттикнува развојот на мисловните процеси, влијае на истрајноста, а воедно делува смирувачки и релаксирачки.

Viki 2
„Звуците околу мене“- Истражувачка игра

Доколку времето е убаво со вашето дете излезете во блиската околина или парк. Седнете на некое место кое е потивко и  поведете разговор  за тоа дали детето  слуша нешто-некаков звук.

Sandra 1
„Печатење, сликање со различни материјали” – Истражувачки игри

Детето има слобода да избере предмети од секојдневниот живот или природа (пластични чаши и шишиња, монети, балони, плутени тапи, гранчиња, лисја, материјали за рециклирање итн.) со кои детето ќе направи отпечатоци на хартија.