Дожд од облаци

Со цел да се развива истражувачката љубопитност  кај децата и да ги насочиме идните генерации кон одржлива, заштитена и здрава животна средина , денес се запознавме  со експериментот: “Дождот од облаците”.

Кога зборуваме за заштита на животната средина, неизбежно е да ја спомнеме и водата без која не можеме да опстоиме. Децата веќе знаат каде се ја има водата, но предизвик беше да се обидат да дојдат до сознание што се случува со облаците на небото. Во тоа успеаја преку набљудувње на облаците и преку истражувачка игра со пена, масло и вода преку која добија јасна претстава како настанува дождот. На крај уживаа во прекрасните звуците на дождот.

Кога зборуваме за заштита на животната средина, неизбежно е да ја спомнеме и водата без која не можеме да опстоиме. Децата веќе знаат каде се ја има водата, но предизвик беше да се обидат да дојдат до сознание што се случува со облаците на небото. Во тоа успеаја преку набљудувње на облаците и преку истражувачка игра со пена, масло и вода преку која добија јасна претстава како настанува дождот.