“Мече Болница” – објект Н.Н. Борче

Во објектот Н.Н.Борче имавме настан проект-МЕЧЕ БОЛНИЦА, во организација на студенти по медицина од Европската Медицинска Студентска Организација-ЕМСА.
Главна цел беше намалување на стравот од белиот мантил кај децата од предучилишна возраст.

Tags