МЕЧЕ-БОЛНИЦА – Матичен објект

Денес во нашиот објект имавме посебно интересен настан-проектот МЕЧЕ-БОЛНИЦА, кој го спроведоа студенти од ЕМСА-Европска Медицинска Студентска Асоцијација.
Преку интерактивна активност, децата го збогатија своето познавање за професијата- лекар, но целта беше и да се канализира стравот од “белиот мантил”.
Tags