Музичо-драмската претстава “Сакам да бидам”

Во нашата градинка ни гостуваше театарот “Триангл” кој што низ игра и песна ни ја изведе музичо-драмската претстава “Сакам да бидам”, со тоа дечињата ги збогатија знаењата за професиите.