Под чадорот на мечката – објект Бели Мугри

Децата од објектот Бели Мугри ја проследија куклената театарска претстава “Под чадорот на мечката”, која ја подготвија и реализираа советот на воспитувачи. Целта на претставата беше децата преку содржината да ја разберат  важноста на другарувањето и помагањето преку ликовите на лисицата, волкот, верверичката, мечката, зајачето и глувчето.