Одбележување на денот на мајчиниот јазик – Матичен објект

На ден 21.02.2024 год. децата на возраст од 5-6г. од Матичниот објект, го одбележаа Денот на мајчиниот јазик. Преку обработка на сликовницата: “Различни јазици”,  децата се поздравуваа, броеја и учеа нови зборови на странски јазици. Децата осознаа дека освен македонскиот јазик постојат и други јазици.

Tags