Куклената претстава “Трите снешковци” – објект Бели Мугри

Децата ја проследија куклената претстава “Трите снешковци”, која ја подготви и реализира Советот на воспитувачи. Целта на претставата беше децата да ја разберат пораката за важноста од меѓусебната соработка и помагање, претставено преку ликовите на снешковците.

Tags