Работилници за отпадно масло

Работејќи на едукативниот проект – Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло за јадење, во соработка со компанијата СУНИЛЕНС, децата од големите групи научија дека отпадното масло за јадење од домаќинствата треба да се собира и рециклира, а не да се истура насекаде. Собирајќи го маслото во посебни кантички си помагаме себеси, а и на природата.