Создаваме уметност од природни материјали – објект Н.Н. Борче

Многумина рекле есента е уметник прав. Уметници се и нашите деца од Н.Н.Борче кои заедно со своите родители создадоа уметност со даровите од природата. Се дружеа, креираа, твореа и се забавуваа.

Tags