Kуклената претстава “Последното јаболко” – објект Н.Н. Борче

Другарството е една од најважните работи во растењето. Да се има другар значи да се има некој на кој можеш да му веруваш, некој на кој можеш да се потпреш, некој со кој можеш да поделиш се. За таа цел активот на воспитувачи од објектот Н.Н.Борче на ден 15.11.2023 ја реализираше куклената претстава “Последното јаболко” пред децата од 2-6 години.
Tags