Мојот град – урбана средина – објект Бели Мугри

Секој град е специфичен систем кој се развива со текот на времето. Градот се создава со генерации, со вклучување на многу творци и секој на свој начин дава одреден белег на градот, прави мозаил на лицето на градот кој се таложи со времето. Урбаниот изглед и архитектурата се одраз на секое време.Градот неможе да се идентификува без луѓе, односно функционирањето на урбаната структура е во корелација со човечката енергија, сочинувајќи комплексна хумано – просторна целина.

Tags